Smary i oleje

Oferujemy smary plastyczne nowej generacji, które znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności tam gdzie warunki eksploatacyjne nie pozwalają na stosowanie konwencjonalnych środków smarnych. W swoim asortymencie posiadamy min. wysokociśnieniowe preparaty do aplikacji w granicznych warunkach smarnych (ciśnienie do 33 000 bar) oraz wysokotemperaturowe smary do łożysk:

  • smar molibdenowy do ekstremalnych obciążeń
  • smar wysokociśnieniowy na bazie dwusiarczku molibdenu
  • smary przemysłowe DESCO
  • smar łożyskowy – wysokotemperaturowy (do 550°C)
  • smar do lin i łańcuchów
  • smar przekładniowy
  • smar z teflonem
  • olej syntetyczny do urządzeń pneumatycznych
  • olej syntetyczny uniwersalnego stosowania