Bezpostaciowe masy uszczelniające

Nasza firma z dużym powodzeniem stosuje masy uszczelniające do pomp
i zaworów, które pozwalają na doszczelnienie dławnicy także w czasie pracy urządzenia. To opracowane przez nas rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na zredukowanie praktycznie do zera magazynu różnych rozmiarów szczeliw. Różne wykonania materiałowe mas pozwalają na ich stosowanie praktycznie z dowolnym medium np. mieszaniną wody z cząstkami drewna. Rozwiązanie to jest również często stosowane do uszczelnienia dławnic w mieszadłach cukrzycy.