Chlor-Rid® – Neutralizator Chlorków

Preparat Chlor-Rid® jest unikalnym wiązaniem chemii organicznej, które
pomaga w usunięciu chlorków, siarczków oraz soli oddziałujących na
zabezpieczane powierzchnie.

W zabezpieczeniach antykorozyjnych przygotowanie powierzchni ma

fundamentalne znaczenie. Jednakże to, o czym często się zapomina
lub robi w nieodpowiedni sposób jest neutralizacja powierzchni
z chlorków i siarczków, które w atmosferze przemysłowej występują bardzo często,
a ich obecność w podłożu powoduje szybką degradację powłok antykorozyjnych.
Nawet gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna powierzchni nie gwarantuje
skutecznego usunięcia chlorków i siarczków.

 

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie preparatu Chlor-Rid®. Jego aplikacja
jest bardzo prosta, dodaje się go do myjki ciśnieniowej lub aplikuje ręcznie (np. pędzlem).
Zazwyczaj jednokrotna aplikacja preparatu Chlor-Rid® jest wystarczająca, przy
dużych stężeniach chlorków lub siarczków w podłożu czynność należy powtórzyć.