Skuteczna antykorozja zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża,
w zależności od warunków i wymagań klienta osiągamy go za pomocą piaskowania na
sucho lub na mokro czy śrutowania podłoża. Prace antykorozyjne to skuteczny sposób na zabezpieczenie obiektów i urządzeń przed ich niszczeniem, dlategoz achęcamy do kontaktu, od razu, gdy zauważą Państwo pierwsze oznaki rdzy!
Jako systemy antykorozyjne rozumiemy kompleksowe technologie zabezpieczające
w sposób stosunkowo trwały podłoża betonowe i konstrukcji stalowych (metalowych) przed agresją chemiczną stosowanych mediów i środowiska. Nasze powłoki antykorozyjne to gwarancja najwyższej jakości!

 

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonujemy różnego rodzaju powłokami m.in. Rust Grip® –
Trwały Penetrujący Inhibitor Korozji oraz Moist Metal Grip – Powłoka Antykorozyjna dla
Mokrych Powierzchni.

Tak wykonana antykorozja konstrukcji pozwala na skuteczne zabezpieczenie konstrukcji stalowych czy zbiornika
na kilka do kilkunastu lat (w zależności od wielu czynników, m.in. rodzaju zabezpieczanego
obiektu, agresywności medium, wpływu czynników zewnętrznych, itp.)

 

Zabezpieczenia antykorozyjne – powłoki ochronne na beton:

 • dla obiektów typu posadzki, tace pod – zbiornikowe, fundamenty,
  zbiorniki betonowe, kominy.
 • na agresywne media z bardzo nielicznymi wyjątkami podanymi
  w specyfikacji odporności chemicznej,
 • na media średnio agresywne i nieagresywne
 • na obciążenia mechaniczne,
 • na ścieranie,
 • również na relatywnie wysoką dla danych mediów temperaturę.

 

Prace antykorozyjne konstrukcji stalowych powłoki na metal:

 • dla wszelkiego rodzaju urządzeń takich jak, zbiorniki, wymienniki ciepła, filtry,
  przewody stalowe, kominy, rury i w innych nie wymienionych wyżej aplikacjach.
 • stosowane materiały: kompozyty polimerowe na bazie żywic epoksydowych
  najnowszej generacji oraz inne materiały wykładzinowe z tworzyw sztucznych.
 • odporność powłok:
 • na ścieranie,
 • na agresywne media między innymi kwas solny, kwas siarkowy o najsurowszych
  stężeniach i inne wg specyfikacji odporności chemicznej w pełnym zakresie pH 0-14.
 • na relatywnie, dla danych mediów, wysoką temperaturę.