Opis:

Nasza firma wykonała w 2010r. hydroizolację ściany pokrytej
styropianem, w celu zabezpieczenia jej przed degradacją
wynikającą ze stałego narażenia na mgłę wodną z dodatkiem
chemikaliów. Zastosowany materiał – Durodach AF.

Zakres prac obejmował:

1. Zabezpieczenie otoczenia folią malarską.
2. Oczyszczenie styropianu.
3. Aplikacja warstwy podkładowej.
4. Aplikacja dwóch warstw powłoki DuroDach AF.