Informacje:
Termin wykonania: czerwiec 2009
Miejsce wykonania: producent płyt pilśniowych Wieruszów
Urządzenia do izolacji: armatura
Powierzchnia do izolacji: ok. 50m²
Temperatura przed izolacją: ok. +200°C
Temperatura po izolacji: ok. +60°C
Zastosowany materiał: HPC™
Grubość izolacji: 12 mm
Sposób wykonania: aplikacja natryskiem