Opis:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie wyrównanie podłoża 12 zbiorników żelbetowych
w Budynku Filtrów w zakładach wodociągowych w Zagórzu Śląskim. Powierzchnia ścian
12 zbiorników przeznaczonych do wykonania prac naprawczych wyniosła około 1200 m².
Naprawa powierzchni została przeprowadzona zaprawą typu PCC do napraw konstrukcyjnych.
Aplikacja odbyła się metodą natrysku na mokro bez warstwy sczepnej.
Grubość warstw zaprawy wyniosła od 6 do 60 mm, przy naprawach punktowych do 100 mm.