Opis:

W 2014r. nasza firma wykonała posadzki żywiczne w magazynie zakładu spożywczego
we Wrocławiu materiałami firmy BASF. Powierzchnia – 750m².

Zakres prac obejmował:

1. Wykonanie szlifowania/śrutowania całej powierzchni.
2. Wykonanie warstwy gruntującej materiałem MasterTop P 621.
3. Zasypanie powierzchni naturalnym kruszywem kwarcowym.
4. Wykonanie warstwy głównej materiałem MasterSeal M 869.
5. Zasypanie powierzchni naturalnym kruszywem kwarcowym.
6. Wykonanie warstwy zamykającej materiałem MasterSeal TC 373.
7. Nacięcie i wypełnienie materiałem elastycznym koniecznych dylatacji.