Opis:

W 2014r. nasza firma wykonała posadzki żywiczne w Tychach na parkingu poziomowym obok Lodowiska.
W skład wykonanych prac wchodziły najazdy (2140m²), pomieszczenia techniczne (400m²) i schody (691m²).

Zakres prac obejmował:

1. Wykonanie śrutowania (najazdy i pomieszczenia techniczne) i szlifowanie (schody) powierzchni
2. Wykonanie warstwy gruntująco – wyrównawczej
3. Zasypanie powierzchni naturalnym kruszywem kwarcowym 0,8-1.2
4. Wykonanie szlifowania operacyjnego
5. Wykonanie warstwy zasadniczej z barwnej żywicy epoksydowej
6. Zasypanie powierzchni naturalnym kruszywem kwarcowym 0,8-1.2
7. Wykonanie szlifowania operacyjnego
8. Wykonanie zamknięcia żywicą epoksydową w kolorze szarym.