Opis:

W 2009r. nasza firma wykonała regenerację betonowego zbiornika ścieków (pow. ok. 200m²)
w Zakładach Mięsnych HAM w Radzionkowie. W związku z dużą ilością ubytków w betonie
zdecydowaliśmy się wykonać tzw. „zbiornik w zbiorniku”. Technologia ta polega na wyłożeniu
wnętrza zbiornika geomembraną PEHD (polietylen wysokiej gęstości), kołkowanie jej do podłoża,
a na końcu zgrzanie poszczególnych jej fragmentów. Plusem tego rozwiązania był brak konieczności
dużych napraw betonu, a także wysoka odporność geomembrany na agresywne medium.
Na wykonane prace nasza firma udzieliła 36 miesięcy gwarancji.

Podczas prac zostały wykonane następujące operacje:

1. Oczyszczenie powierzchni
2. Miejscowe przeszlifowanie i przeszpachlowanie na 5-10 % powierzchni w celu zlikwidowania ostrych krawędzi i zbyt dużych nierówności
3. Ułożenie geomembrany PEHD o grubości 2 mm na dnie i ścianach zbiornika
4. Mocowanie geomembrany PEHD na górnej krawędzi ściany zbiornika za pomocą listew stalowych zabezpieczonych powłoką chemoodporną
5. Punktowe mocowanie geomembrany do dna i ścian zbiornika za pomocą kołków szybkiego montażu w rozstawie 2 szt. /m²