Informacje:

Termin wykonania: październik 2009
Miejsce wykonania: elektrociepłownia Starogard Gdański
Urządzenia do izolacji: dach kanału spalin
Temperatura przed izolacją: ok. +120°C
Temperatura po izolacji: ok. +60°C
Zastosowane materiały: Taśma MST + HSC™ + Enamo Grip
Grubość izolacji: 4 mm
Sposób wykonania: natrysk