Informacje:

Termin wykonania:   październik 2008
Miejsce wykonania:   Bombardier Katowice
Urządzenia do izolacji:   piece hartownicze – 2szt.
Temperatura przed izolacją: +60°C do +95°C
Temperatura po izolacji: ok. +40°C do +60°C
Zastosowany materiał: HSC™ + lakier wodorozcieńczalny
Grubość izolacji: 2mm – 3mm
Sposób wykonania: ręcznie (nakładanie pędzlami)