Informacje:
Termin wykonania: sierpień 2008
Miejsce wykonania: zakłady cukrownicze Chełmża
Urządzenia do izolacji: rurociągi
Powierzchnia do izolacji: ok. 80m²
Temperatura przed izolacją: ok. +100°C
Temperatura po izolacji: ok. +60°C
Zastosowany materiał: HPC™
Grubość izolacji: 3 mm
Sposób wykonania: aplikacja ręczna oraz natryskiem