Informacje:

Termin wykonania: listopad 2008
Miejsce wykonania: zakłady chemiczne Inowrocław
Urządzenia do izolacji: suszarnia sody
Temperatura przed izolacją: ok. +150°C
Temperatura po izolacji: ok. +60°C
Zastosowany materiał: HSC™ + lakier poliuretanowy
Grubość izolacji: 6 mm
Sposób wykonania: natrysk