Informacje:

Termin wykonania: lipiec 2008
Miejsce wykonania: zakłady papiernicze Świecie
Urządzenia do izolacji: warnik, zawór, klapa włazu
Temperatura przed izolacją: ok. +170°C
Temperatura po izolacji: ok. +60°C
Zastosowany materiał: HPC™ + lakier poliuretanowy
Grubość izolacji: 8 mm
Sposób wykonania: natrysk