Informacje:

Termin wykonania:   październik 2008
Miejsce wykonania:   Cukrownia Ropczyce
Urządzenia do izolacji:   zawory
Temperatura przed izolacją:   +100°C do +240°C
Temperatura po izolacji:   ok. +60°C
Zastosowany materiał: HPC™
Grubość izolacji:   3mm – 14mm
Sposób wykonania:   natrysk