Informacje:

Termin wykonania: sierpień 2008
Miejsce wykonania: FIBRIS Przemyśl
Urządzenia do izolacji: zawór
Temperatura przed izolacją: ok. +120°C
Temperatura po izolacji: ok. +60°C
Zastosowany materiał: HPC™
Grubość izolacji: 4 mm
Sposób wykonania: natrysk