Informacje:

Termin wykonania: sierpień 2008
Miejsce wykonania: zakłady papiernicze Kwidzyn
Obiekt do izolacji: zbiornik
Temperatura przed izolacją: ok. +96°C
Temperatura po izolacji: ok. +57°C
Zastosowany materiał: Rust Grip® + HSC™ + Super Therm®
Grubość izolacji: 3 mm
Sposób wykonania: ręczenie pacami

Opis:
Technologia powłok ceramicznych została wybrana przez klienta z powodu problemów z korozją pod tradycyjną izolacją. Jako pierwszy, w celu „zamknięcia” rdzy został zastosowany materiał antykorozyjny Rust Grip®, następnie, jako właściwa warstwa termoizolacyjna materiał HSC™ – Izolacja Gorących Powierzchni, a na końcu, jako ochrona izolacji przez warunkami atmosferycznymi, powłoka Super Therm®.