Opis:

W 2013r. nasza firma wykonała zabezpieczenie antykorozyjne dachu zbiornika
smoły na terenie koksowni.

Prace zostały wykonane powłoką Rust Grip® – Trwały Penetrujący Inhibitor
Korozji.

Zakres prac obejmował:

1. Hydrodynamiczne oczyszczenie powierzchni – 500 bar.
2. Odtłuszczenie powierzchni.
3. Aplikację dwóch warstw powłoki Rust Grip® o łącznej grubości ok. 100 mikronów na sucho.