Opis:

Zabezpieczenie antykorozyjne wieży szybowej „Lech” na Kopalni Pokój wykonane
zostało przez naszą firmę w 2011 roku. Malowana była cała konstrukcja stalowa,
w tym koła linowe, podesty i trzon do zrębu. Powierzchnia do zabezpieczenia
wyniosła ok. 2500m².

Do prac antykorozyjnych zastosowany został materiał Rust Grip® – Trwały
Penetrujący Inhibitor Korozji. 
W pierwszej kolejności cała powierzchnia została
oczyszczona hydrodynamicznie (ok. 500 bar). Kolejnym krokiem była neutralizacja
chlorków i siarczków z powierzchni materiał ChlorRid®. Na tak przygotowaną powierzchnię
metodą natryskową oraz ręczną zaaplikowane zostały dwie warstwy materiału Rust Grip®
o łącznej grubości ok. 100 mikronów na sucho.

Na wykonane prace nasza firma udzieliła 5 lat gwarancji.