Opis:

W 2009r. nasza firma wykonała zabezpieczenie antykorozyjne betonowego
zbiornika wody przemysłowej. Powierzchnia zbiornika wynosiła ok. 600m².

Zakres prac obejmował:
1. Usunięcie starej powłoki żywicznej
2. Dokładne oczyszczenie całej powierzchni.
3. Wyrównanie ubytków zaprawą typu PCC.
4. Aplikacja dwóch warstwa epoksydowej,
dwuskładnikowej powłoki Moist Metal Grip –
Powłoka Antykorozyjna dla Mokrych Powierzchni.