Zabezpieczenie antykorozyjne wieży szybowej

Opis: Zabezpieczenie antykorozyjne wieży szybowej „Lech” na Kopalni Pokój wykonanezostało przez naszą firmę w 2011 roku. Malowana była cała konstrukcja stalowa,w tym koła linowe, podesty i trzon do zrębu. Powierzchnia do zabezpieczeniawyniosła ok. 2500m². Do prac antykorozyjnych zastosowany został materiał Rust Grip® – TrwałyPenetrujący Inhibitor Korozji. W pierwszej kolejności cała powierzchnia zostałaoczyszczona hydrodynamicznie (ok. 500 bar). Kolejnym […]

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Opis: Nasza firma w 2013r. wykonała zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcjiwsporczej dachu hali napraw taboru kolejowego materiałem Rust Grip® –Trwały Penetrujący Inhibitor Korozji.Materiał ten został zastosowany, ponieważ nie wymaga on obróbkistrumieniowo-ściernej, która w tym wypadku byłaby bardzo czasochłonnai kosztowna. Zakres prac obejmował: 1. Zabezpieczenie terenu hali2. Zamontowanie plandek pod kratownicą3. Ustawienie urządzenia podnośnikowego do pracy na wysokości4. Oczyszczenie […]

Zabezpieczenie antykorozyjne dachu zbiornika smoły

Opis: W 2013r. nasza firma wykonała zabezpieczenie antykorozyjne dachu zbiornikasmoły na terenie koksowni. Prace zostały wykonane powłoką Rust Grip® – Trwały Penetrujący InhibitorKorozji. Zakres prac obejmował: 1. Hydrodynamiczne oczyszczenie powierzchni – 500 bar.2. Odtłuszczenie powierzchni.3. Aplikację dwóch warstw powłoki Rust Grip® o łącznej grubości ok. 100 mikronów na sucho.