Posadzki żywiczne na parkingach

Opis: W 2014r. nasza firma wykonała posadzki żywiczne w Tychach na parkingu poziomowym obok Lodowiska.W skład wykonanych prac wchodziły najazdy (2140m²), pomieszczenia techniczne (400m²) i schody (691m²). Zakres prac obejmował: 1. Wykonanie śrutowania (najazdy i pomieszczenia techniczne) i szlifowanie (schody) powierzchni2. Wykonanie warstwy gruntująco – wyrównawczej3. Zasypanie powierzchni naturalnym kruszywem kwarcowym 0,8-1.24. Wykonanie szlifowania operacyjnego5. […]

Posadzka żywiczna w zakładzie spożywczym

Opis: W 2014r. nasza firma wykonała posadzki żywiczne w magazynie zakładu spożywczegowe Wrocławiu materiałami firmy BASF. Powierzchnia – 750m². Zakres prac obejmował: 1. Wykonanie szlifowania/śrutowania całej powierzchni.2. Wykonanie warstwy gruntującej materiałem MasterTop P 621.3. Zasypanie powierzchni naturalnym kruszywem kwarcowym.4. Wykonanie warstwy głównej materiałem MasterSeal M 869.5. Zasypanie powierzchni naturalnym kruszywem kwarcowym.6. Wykonanie warstwy zamykającej materiałem […]

Posadzka żywiczna w hucie

Opis: W 2014r. nasza firma wykonała posadzkę żywiczną w hucie w Krakowie.Powierzchnia posadzki wynosiła ok. 2200m², dodatkowo wymalowanezostały żółte pasy o długości 382mb. Do prac zostały użyte materiałyfirmy REMMERS. Zakres prac obejmował: 1. Wykonanie śrutowania całej powierzchni,2. Wykonanie posadzki żywicznej w systemie firmy Remmers:– wykonanie ułożenia warstwy gruntującej materiałem Epoxy Primer PF.– zasypanie powierzchni kolorowym […]

Posadzka betonowa i żywiczna w szlifierni

Opis: W 2014r.  nasza firma wykonała posadzkę betonową (270m²) oraz żywiczną (170m²)w szlifierni zakładu produkcyjnego w Skawinie. Posadzka żywiczna została wykonanamateriałami firmy TECHNIART. Zakres prac obejmował: Dla posadzki betonowej: – Wylanie posadzki betonowej z betonu klasy C8/10 na grubość 10 cm,– Ułożenie pianki obwodowej wokół ścian i słupów,– Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej w postaci podwójnej folii […]